Forbrukslån uten sikkerhet

Låne penger uten sikkerhet til båt

Sommer, sol og sjøliv er på trappene, og for mange er det tid for å skaffe seg båt. Hvilken finansieringsform den fremtidige båteieren velger, avhenger av mange faktorer. Enkelte velger å ta opp lån uten sikkerhet, blant annet fordi lånene kan skaffes raskere. Bankene med usikrede lån stiller også lavere krav til låntakeren, men lånene er som regel dyrere.

Finansiering av båtkjøp

De rimeligste alternativene for finansiering av et båtkjøp, innbefatter normalt en eller annen form for pantesikkerhet. Normalt betyr dette at banken du låner fra enten tar pant i båten du kjøper, eller i en bolig du eier selv. Dette siste krever at boligen ikke allerede er belånt med mer enn 85% av markedsverdien.

Har du ikke mulighet til å stille med bolig som sikkerhet, eller skal kjøpe en rimelig båt, er et usikret lån en av de mest brukte løsningene. Alle lån uten sikkerhet kan som regel brukes til hva som helst. Enkelte av bankene som tilbyr slike lån, har også finansieringsløsninger spesielt for båtkjøpere.

Banker med lån uten sikkerhet til båt

De fleste som trenger usikre lån til båt, henvender seg til bankene med de største lånene. Bank Norwegian er per i dag den banken med høyeste lånegrense på 600 000 kroner, mens mange tilbyr 500 000 kroner som maksimumsgrense. Blant disse kan vi nevne yA Bank, EasyBank, MonoBank, OPP Finans og Instabank. Santander Consumer Bank er et annet alternativ, men her er lånegrensen på 350 000 kroner. Denne banken har også eget båtlån, både med og uten sikkerhet.Se også Billigeforbrukslån.no/lan/lan-til-bat/ for flere tilbydere.

Kravene for å få låne fra disse bankene, er ikke like strenge som for et sikret lån, men betalingsevne og kredittverdighet spiller en rolle for hvor mye du får låne.

Lån når du trenger egenkapital

Hvis du mangler egenkapital til et båtlån med sikkerhet, kan et usikret lån være tilstrekkelig. Kombinerer man finansieringen på dette viset, anbefales det at man bruker kortest mulig tid på nedbetalingen av det usikrede lånet, da dette som regel er det lånet med de høyeste rentene. For å klare utgiftene, er det vanlig at låntakeren ber om lang nedbetalingstid på hovedlånet (det med pantesikkerhet og lavere renter), inntil det usikrede lånet er helt nedbetalt. Deretter kan man foreta ekstra innbetalinger på hovedlånet, eller endre låneavtalen slik at nedbetalingstiden blir kortere.

Lån med pant i båten

Det er noe mer vanlig å låne til båt med pant i bolig, enn at båten tas som pantesikkerhet, selv om man finner disse lånene også. Å bruke boligen som sikkerhet er som regel det billigste alternativet. Er ingen av disse scenariene aktuelle, kan man søke om et usikret lån til å få kjøpt båten med.

Husk å registrere båten

Dersom båtlånet er pantesikret, krever bankene at båten registreres i et av de to registrene for fartøy. Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) gjelder for båter som er mer enn 7 meter lange, mens båter under denne størrelsen registreres i småbåtregisteret. Dette koster noen kroner, men er vel verdt investeringen.

Vår anbefaling er at man også bør registrere båter som er finansiert med usikrede lån. Disse registrene gjør det mye vanskeligere for tyver å omsette båten din, dersom den skulle bli stjålet. Du får også nasjonalitetsbevis for båten, noe du vil trenge om du skal farte utenfor norske farvann. Båter som er registrerte i skipsregisteret eller småbåtregisteret, får som regel også billigere forsikringsavtaler.